Largest Hinduism Portal and Store


Ask Guru Ji
Menu 

Navagraha Chalisa

 navagrah

 

 

 

Navagraha Chalisa

Shri Ganpati gurupad kamal prem sahit shri nay

Navgarh chalisa kahat sharad hou sahay

Pratnmahin Ravi kahaun navaun-matha

Karhu kripa jan jani anatha

He Aditya Divakar Bhanti

Main mati mand maha agyanti

Ab nij jan kahaun harhu kalesha

Dinkar dvadash rup dinesha

Namo Bhaskar Surya prabhakar

Ark mitra adh aodh chhmakar

Shashi mayank Rajanipati svami

Chandr kalanidhi namo namami

Rakapati Himanshu rakesha

Pranvat jain nij harhu kalesha

Som indu vidhu shanti sudhakar

Shit rashi aoushdhi nishakar

Tumhin shobhit bhal Mahesha

sharam sharam janharhu kalsha

jai jai jai mangal sukhadata

lohit bhoumadik vikhyata

angarak karhu ruj ranhari

daya karhu yahi vinay hanmari

He mahisut chhaitsut sukhasi

johitang jag jan adhnasi

agam amangal men her lije

sakaal manorth puran kije

Jai shashinandan budhs maharaja

karhu sakal jan ke shubh kaja

dije buhdi sumati bal gyana

kathin kasht hari kari kalayana

he tarasut rihini nandan

chandra suvan dukh duri nikandan

Pujhu aas das kahun svami

Panat pal prabhu namo namami

Jayanti jayanti jai shri guru deva

Karun sada tumhari prrbhu seva

devacharya dev guru gyani

Indra puroit vidhya dani

vaschapati vagis udara

he prabhu brahapati nam tumhara

vidhya sindhu angira nama

karhu sakal vidi puran kama

Shukadev tav pad jai jata

Das nirantar dhyan lagata

He ushana bharagav bhrugunandan

daitya purohit dusht nikandan

bhrugukal bhuhan dushan hari

harhu nesht garh karhu sukhari

tuhi pandit joshi dvijraja

tumhare rahat sahat sub kaja

Jai shri shani dev ravi nandan

Jai krishane souri jagvandan

Pingal mand roundra yam nama

vadhru aadi konasthallama

Bakra dhrashti pippal tan saja

chhan mahun karat rank ko raja

latat swarn pad karat nihala

karhu vijay chhaye ke lala

Jai jai rahu gagan pravisaiya

tumhi chandraditya grasaiya

ravi shashi ari savahanu thara

shikhi adi bahu nam tumhare

saihinkey nishacher raja

ardhakay tum rakhahu laja

yadi garh samy a pap khun abahu

sada shanti rahi sukh upjavahu

Jai jai ketu kathin dukhhari

nij jan hetu sumangalkari

dviyut rund rup vikrala

ghor round tan adh man kala

shiki tarika hgath balvana

maha pratab na tej thikana

van min maha shubhkari

dijai shanti daya ur dhari

tirathaj prayag supasa

basai Ramke sundar dasa

kakra gramhin ‘pure-tiwari’

durvasasvan jan dukh hari

nav-garh shanti likhyi sutu

jan tan kasht utaran setu

jo nit path kai chit lavai

sub sukh bhogi param pad pavai

Navagraha Chalisa in English

Products

Services


Site is Currently Under Checkup for Content Issues - Please Do Not Order
Feedback & Support

Contact Us